XAMPION® -PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

XAMPION-JÄRJESTELMÄN TARKOITUS

Progda Oy:n (y-tunnus 2761180-5) (”Progda”, ”me”) kehittämän, omistaman ja ylläpitämän XAMPION® -palvelun (ml. Xampion for Teams) (”Palvelu”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään ja parantamaan urheilusuoritustasi.

Xampion-palvelun tekemisestä vastaa Progdan toimitusjohtaja Tero Suominen.

Yhteydenotto s-posti support@xampion.com

KÄYTTÖEHDOT

XAMPION® -palvelun käyttö on sallittua vain näitä yleisiä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) noudattaen. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palvelun käyttöön (”Käyttö”). Käyttämällä XAMPION® -palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Progdalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ja Palvelun Käyttöä jatkamalla käyttäjä hyväksyy muutetut Käyttöehdot.

Jos et hyväksy kulloisiakin Käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään XAMPION® -palvelun käytöstä.

XAMPION® -palveluun sisältyvien palvelujen käyttäminen edellyttää mahdollisesti erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten Käyttöehtojen lisäksi. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiä erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset Käyttöehdot täydentävät.

VAATIMUKSET PALVELUN OSTAJALLE

Vastuu Palvelun käyttämisestä. Palvelun ostaja vastaa siitä, että Palvelun käyttöön osallistuvilta henkilöiltä on kerätty kaikki Palvelun tarjoajan ohjeistuksen mukaiset ja Suomen lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset suostumukset ja sitoumukset.

Palvelun ostaja yksin on omasta ja käyttäjien puolesta vastuussa minkä tahansa ja kaikkien lakien, sääntöjen, säännösten, verovelvoitteiden ja viranomaismääräysten noudattamisesta, jotka voivat tulla sovellettavaksi Palvelun käyttämiseen.

Palvelun ostaja ei saa suoraan tai epäsuorasti käyttää tai hyödyntää Palvelua tai niihin liittyvää sisältöä mihinkään muihin kuin Palvelun tarjoajan ja ostajan välisessä sopimuksessa sekä näissä Käyttöehdoissa määriteltyihin nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin; taikka tavalla joka ei ole yleisen hyvän käytännön mukaista; tai loukkaa muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolien oikeutta yksityisyyteen tai muita oikeuksia; tai häiritsee tai vahingoittaa Palvelua, Progdaa, muita jäseniä tai mitä tahansa kolmatta osapuolta. Palvelun ostajan tulee varmistaa, että käyttäjät eivät myöskään osaltaan riko yllä olevaa määräystä.

Vastuu tietosisällöistä. Palvelun ostaja hyväksyy olevansa yksin vastuussa mistä tahansa ja kaikista itse ja käyttäjien Palveluun lisäämistä tiedoista. Palvelun ostaja sitoutuu varmistamaan kaikin mahdollisin käytössään olevin keinoin, että Palveluun tai niihin liittyen käyttäjien Palveluun antamat tiedot ovat oikeita ja täsmällisiä ja että kaikki materiaali on lain ja hyvän tavan mukaista.

Progda pidättää oikeuden käyttää, muokata, poistaa tai siirtää mitä tahansa Palvelussa olevaa tai sinne lisättyä tietoa yksinomaisella päätöksellään ja ilman ennakkoilmoitusta, jos tietoa tai tietojoukkoa voidaan pitää laittomana, virheellisenä, epätarkkana, sopimattomana tai ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, Palvelun tai Palvelun tarjoajan ja ostajan välisen sopimuksen tarkoituksen kanssa.

KÄYTTÖOIKEUS PALVELUUN JA SEN SISÄLTÖÖN

Osana Xampion-palvelua Progda myöntää Palvelun ostajalle ja käyttäjille rajoitetun lisenssin käyttää Palvelua henkilökohtaisiin tarkoituksiin näiden Käyttöehtojen, Palvelun tarjoajan ja ostajan välisen sopimuksen ja Palvelun tarkoituksen mukaisesti. Palvelun ostajalle ei myönnetä minkäänlaista käyttöoikeutta Palvelun taustalla olevaan ohjelmistoon (lähdekoodiin).

Palvelun ostaja hyväksyy ja ymmärtää, että tämä käyttöoikeus ei anna minkäänlaista oikeutta käyttää, tuoda julki tai sallia käytettävän tai julkistettavan mitään Palvelussa olevaa sisältöä, joka ei ole Progdan julkisesti esittämää.

Palvelun ostaja hyväksyy ja ymmärtää, ettei sillä ole oikeutta myydä edelleen tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen sisältöjä.

Me pidätämme itsellämme yksinomaisen oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa sisältöä sekä rajoittaa milloin tahansa mitä tahansa Palvelun käyttöoikeuksia mistä tahansa syystä (ml. yksittäisen käyttäjän Palvelun käytön estäminen).

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvän sisältöön, laitteisiin ja kokonaiskonseptiin omistaa Progda, riippumatta siitä onko tällainen oikeus aineettomaan omaisuuteen rekisteröity tai ei, taikka rekisteröintikelpoinen vai ei (jäljempänä ”Immateriaalioikeudet”).

Progda pidättää kaikki oikeudet omistamiinsa Immateriaalioikeuksiin. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Palvelun ostajalle ei siirretä, luovuteta, muodostu tai synny minkäänlaista oikeutta tällaisiin Immateriaalioikeuksiin, lukuun ottamatta Palvelun tarjoajan ja ostajan mukaista rajoitettua käyttöoikeutta.

Tuomalla saataville mitä tahansa sisältöä Palvelussa, käytön aikana tai muuten niihin liittyen Palvelun ostaja ja/tai käyttäjä myöntää Progdalle maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ikuisen, ei-yksinomaisen, siirtokelpoisen, rojaltivapaan lisenssin, joka sisältää oikeuden edelleen lisensoida, muunnella ja kaikin mahdollisin tavoin hyödyntää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoituksiin. Mikäli muuntelemme tällaista sisältöä tai yhdistelemme sitä Immateriaalioikeuksiemme suojaamaan materiaaliin tavalla, joka luo muunnelman, katsotaan tällaisten teosten ja muunnelmien olevan Progdan omaisuutta ja suojattu Immateriaalioikeuksin.

PALVELUN KÄYTTÖ: PROFIILIN LUONTI JA MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämämme tiedot vaihtelevat käyttämiesi palveluiden ja ominaisuuksien mukaan. XAMPION® -palveluun sisältyvien palvelujen käyttäminen edellyttää aina profiilin luomista.

Profiili- eli käyttäjätiedot. Kun luot Xampion-järjestelmään profiilin, sinun on annettava perustiedoiksi nimi (etu- ja sukunimi), sähköpostiosoite, maa, syntymäaika, pituus/paino ja pelipaidan pelinumero. Vapaaehtoisena lempinimi ja joukkue. Profiilitietojesi (sähköpostiosoitteen) perusteella luodaan yksilöllinen Xampion käyttäjätunnus.  Laiterekisteröinti linkitetään käyttäjätunnukseen.

Aktiviteetti- ja harjoittelutiedot. Xampion liikkeenseuranta-alusta auttaa sinua seuraamaan aktiviteettejasi ja harjoittelua keräämällä erilaisia tietoja, kuten tietoja harjoittelun intensiteetistä, askeltesi määrästä/kuljetusta matkasta, pallokosketuksien määrästä ja laadusta. Seurattavissa olevia aktiviteetteja ovat pääasiassa harjoitukset ja pelit. Alustan mittauksien aktivointi tapahtuu liikkeestä ja tulosten purkaminen matkapuhelimen ohjelmistolla. Käyttötiedot. Jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen Palvelun, keräämme ja lataamme automaattisesti palvelimeen tilastotietoja Xampion liikkumisen seuranta-alustan suorituskyvystä ja käytöstäsi.

Sijainti. Xampion laitteessa EI ole sisäänrakennettu GPS (Global Positioning System) -ominaisuutta, mutta käyttäjä voi mahdollisesti tarkentaa omia harjoitustulostietoja harjoituksen purkamisen yhteydessä kuten lisäämällä tiedon paikkatiedosta. Mittausalusta pystyy mittaamaan käyttäjän liikkumiseen liittyvät matkan muutokset.

Lisätietoja Xampion-antureista ja niiden keräämistä tiedoista löytyy sivulta https://xampion.com/fi/xampion-tietosuojaseloste/ sekä kappaleessa ”yksityisyyden suoja” jäljempänä.

Käyttö ja hallinta. Voit tarkastella ja hallita tietoja Xampion® -ohjelmistolla. Xampion® -ohjelmalla voit esimerkiksi tarkastella ja päivittää profiilitietojasi, hallita yhdistettyjä sovelluksia ja tarkastella aiempia aktiviteetteja. Voit poistaa aktiviteettien tietoja Xampion® -palvelusta. Kun poistat jonkin tietyn aktiviteetin, tapahtuma poistetaan Xampion® -palvelusta. Laitteiden tallentamat anturien perustiedot kuitenkin pysyvät Xampion® -palvelussa. Käyttäjien perustiedot talletetaan suoraan Progdan viralliseen Xampion käyttäjärekisteriin.

Voit peruuttaa Xampion -tilisi milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakastukeen täällä.

Markkinointi. Progda Oy voi käyttää omassa markkinoinnissaan käyttäjän seuran nimeä siten kuin Progdan ja Palvelun tilaajan välillä on erikseen sovittu.

YKSITYISYYDEN SUOJA

Me noudatamme erityistä huolellisuutta varmistaaksemme käyttäjien yksityisyyden Palvelua käytettäessä.

Progdan yksityisperiaatteiden ja tietosuojaselosteiden tarkoituksena on suojata käyttäjien yksityisyys ja yksilöidä se, miten palvelun kautta saatuja henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Käyttämällä Xampion® -palvelua tai muita Progda Oy:n tuottamia palveluita tai sovelluksia käyttäjä hyväksyy Palvelun yksityisyysperiaatteet sekä tietosuojaselosteen ehdot. Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen (alle 18-vuotias), Palvelun käytön edellytyksenä on se, että alaikäisen huoltaja antaa etukäteen suostumuksen alaikäisen tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen oman joukkueen pelaajille/valmennukselle. Suostumus annetaan Xampion® -palvelun käyttöönoton yhteydessä Xampion® -sovelluksessa.

Tiettyjen tietosuojaselosteessa mainittujen tietojen antaminen on edellytys Palvelun käyttämiselle. Rekisteröitymisen yhteydessä annettavat tiedot, kuten sähköpostiosoite, kerätään Palvelun tarjoamiseksi käyttäjille. Käyttäjä päättää kuinka paljon henkilökohtaista muuta tietoa hän jakaa muille käyttäjille. Omaa yksityisyystasoaan voi hallita Xampion Palvelun asetusten kautta ja käyttäjä valitsee itse haluaako jakaa pelidataansa joidenkin muiden Xampion-käyttäjien kanssa (Xampion Friends), joukkueensa valmentajien tai seuran muun valmennushenkilöstön kanssa (Xampion Coach).

Harjoituspäiväkirja sekä muut Palvelussa luodut tiedot säilytetään Palvelussa tietosuojaselosteesta ilmenevällä tavalla.

Valmentajan tai ylläpitohenkilön perustamien tapahtumien harjoituspäiväkirjan kaikki tiedot ovat luettavissa Palvelun sisällä ainoastaan oman joukkueen pelaajille/ylläpitäjälle/valmentajalle sekä seuran valmennuksesta vastaavalle, joille käyttäjä on antanut luvan jakaa hänen tietojaan rekisteröinnin yhteydessä. Pelaajien yksittäisistä harjoituksista valmentaja tai ylläpitohenkilö näkee yhteenvedot suorituksista, joille käyttäjä on antanut luvan jakaa hänen tietojaan rekisteröinnin yhteydessä. Xampion Teams Palvelun tarkoituksena on tehdä liikuntasuoritusten jakaminen helpoksi muiden Palvelun käyttäjien kanssa. Liikuntasuorituksien jakamisesta muille käyttäjille vastaa aina jakaja itsenäisesti.

Progdan Xampion mobiilisovellus saattaa käyttää ja tallentaa käyttäjien antamaa paikkatietoa harjoitusten mittaamiseksi. Voit kytkeä paikkatiedon kyselyn pois päältä, jolloin et hyödynnä paikkatieto-ominaisuuksia treeneissäsi.

Xampion for Teams -Palvelun käyttäjien luomaa tietoa voidaan käyttää joukkueen yhteen vedettyjen tilastojen luomiseen sekä joukkueen jäsenten “top-listoilla”. Joukkueen valmennus tai muu koko joukkueen tiedoista vastaava käyttäjä eivät näe käyttäjän tietoja yksittäisen merkinnän tasolla tai käyttäjäprofiilin yksityiskohtia, ellei käyttäjä salli tätä Xampion Palvelun asetuksissa. Joukkueen ylläpitäjät näkevät joukkueyhteisön jäsenten lempinimen/nimen, pelinumeron, pelipaikan ja sähköpostiosoitteen. Jäsenet ovat useimmissa tapauksissa ylläpitäjän yhteisöön kutsumia. Joukkueiden ylläpitäjät näkevät joukkueiden yhteen vedetyt tilastot sekä joukkueen aktiivisimpien jäsenten “top-listat”.

Tietojen luovutukset ja siirto EU:n (ETA:n) ulkopuolelle: Käyttäjän henkilö- tai yhteystietoja ei myydä, vuokrata, lainata tai luovuteta eteenpäin. Mikäli Palvelu tai Palvelun tuottajan osakekanta myydään, asiakastiedot voidaan siirtää hankkivalle osapuolelle.

Emme siirrä henkilötietoa EU:n (ETA:n) ulkopuolelle. Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää EU:n rajojen sisällä Palvelua ylläpitäville palvelimille.

Tietojen jakaminen oman seuran sisällä. Palveluun rekisteröidyttäessä käyttäjä on antanut suostumuksen käyttäjän tietojen jakamiseen oman joukkueen pelaajille/valmentajalle/valmentajille sekä seuran valmennusvastaavalle tai vastaavassa roolissa toimivalle. Mikäli käyttäjä on alaikäinen, tietojen jakamiseen edellä mainitulla tavalla on pyydetty käyttäjän vanhemman suostumus.

Joukkueen ylläpitäjän on mahdollista vertailla hänen itse luomista tapahtumista oman joukkueen kaikkien pelaajien kaikkia mittaustuloksia pelipaikkakohtaisesti valitulta aikaväliltä kuten:

Xampion intensiteettiarvoja (pelaajan kehityksen seurantaan tarkoitettuja yksilöllisiä tempo-arvoja)

Matkaan liittyvät suureet (maksiminopeus, vauhtiin liittyvät arvot sekä sprinttien määrät).

Potkuihin liittyvät suureet (erilaiset pallokosketukset molemmilla jaloilla)

Oman joukkueen tuloksien keskiarvolistojen julkaisemiseen joukkueen muille pelaajille vaaditaan vähintään 10 palvelun käyttäjää (pelaajaa) joukkueen sisällä. Top 5-listan julkaiseminen vaatii vähintään 20 pelaajan vähimmäiskäyttäjämäärää.

Kulloinkin voimassa oleva palvelun tietosuojaseloste on nähtävillä palvelun internetsivuilla Xampion Tietosuojaseloste.

Mikäli sinulla on yksityisyyteen tai tietosuojaselosteeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Xampion tukipalveluun sähköpostitse osoitteeseen support@xampion.com.

TIETOTURVA JA TIEDON SUOJAUSPERIAATTEET

Palvelun tiedot on tallennettu ja salasanalla suojattu Microsoftin (Azure) ylläpitämillä palvelimilla EU:n alueella. Palvelun tietojen varmuuskopiot on tallennettu https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/Security/AzureSecurity  Microsoftin ylläpitämillä palvelimilla EU:n alueella.

Palveluntarjoaja pyrkii tekemään parhaansa suojatakseen käyttäjien tiedot. Mikään tietosuojajärjestelmä ei ole täysin pitävä ja tietoturvariski on olemassa kaikissa järjestelmissä. Palvelun ostaja ymmärtää ja hyväksyy, että verkkopohjainen tiedonsiirto ei koskaan voi olla täysin yksityistä tai turvattua.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme evästeitä palvelumme tarjoamiseen.

Tunnistaminen: Jos olet kirjautunut Progdan tai Xampion internetsivuille, evästeet auttavat meitä näyttämään haluttua sisältöä ja personoimaan kokemustasi.

Tietoturva: Käytämme evästeitä mahdollistamaan ja tukemaan tietoturvaominaisuuksiamme – ne auttavat havaitsemaan haitallisia toimia ja käyttöehtojen vastaisia toimia.

Asetukset ja ominaisuudet: Evästeet auttavat tarjoamaan Palvelua haluamallasi kielellä ja tarjoamaan valitsemiasi ominaisuuksia.

Mainonta: Saatamme käyttää evästeitä näyttääksemme käyttäjille relevantteja mainoksia Progdan tai Xampion internetsivujen sisällä ja niiden ulkopuolella. Saatamme käyttää evästeitä sen selvittämiseen, johtiko mainosklikkaus Progdassa tai Xampionissa vierailuun mainostajan sivulla. Vastaavasti mainostajat saattavat käyttää evästeitä sen selvittämiseen, missä mainoksia on näytetty ja kuinka paljon niitä klikataan tai tarjotakseen meille tietoa siitä, kuinka käyttäjät vuorovaikuttavat mainosten kanssa. Saatamme myös työskennellä kumppanien kanssa, jotka näyttävät mainoksia Progdassa tai Xampionissa sen ulkopuolella, esim. sen jälkeen, kun olet vieraillut kumppanin sivustolla tai sovelluksessa.

Performanssi, analytiikat ja tutkimus: Evästeet auttavat meitä tutkimaan, kuinka hyvin Palvelumme toimii eri maantieteellisillä alueilla. Käytämme evästeitä myös ymmärtääksemme, parantaaksemme ja tutkiaksemme tuotteita, ominaisuuksia ja palveluita, mukaan lukien kun tulet Progdan tai Xampion internetsivuille eri sivustojen, sovellusten, tai laitteiden kautta.

Tärkeimmät kolmansien osapuolien evästeet Xampion.com -sivustolla:

Google Analytics https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/

VASTUUNRAJOITUS

Palvelun ostaja ymmärtää ja hyväksyy, että kaikkein laajimmassa lain sallimassa laajuudessa, vastuu liittyen Palvelun käyttämiseen ja kaikkeen siihen liittyvään muuhun toimintaan Palvelun ostajan tai käyttäjien toimesta kuuluu Palvelun ostajalle. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä vastuunrajoitus ulottuu poikkeuksetta kaikkeen suoraan ja epäsuoraan vastuuseen, joka ei liity Palvelun toimivuuteen.

Progda tai mikä tahansa muu kolmas osapuoli, joka on osallistunut Palvelun luomiseen, tuottamiseen, toimittamiseen tai päivittämiseen, ei ole vastuussa mistään oheisluontoisista, erityisistä, esimerkillisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten menetetyistä voitoista, tiedon menetyksistä tai goodwill-arvon menetyksistä