Posted on

Jalkapallovalmentajan työkalu harjoittelun arviointiin

Xampion on kehittänyt pelaajasovelluksen rinnalle jalkapallovalmentajille suunnatun oman työkalun pelaajilta kerätyn datan analysointiin. Joukkueen dataa pääsee tarkastelemaan omassa valmentajasovelluksessa, Xampion Coach’ssa.  Valmentajasovellus toimii niin iPadilla, tabletilla kuin tietokoneella. Sovellus antaa mahdollisuuden laajempaan pelaajadatan analysointiin, harjoittelun vaikuttavuuden arviointiin ja useita mahdollisuuksia vertailla harjoittelua yksityiskohtaisesti.  

Suunnittele, aseta tavoite, anna vinkkejä, seuraa omatoimista treeniä 

Sovelluksen Dashboard-sivuun on puristettu datan yhteenveto nopeaan käsittelyyn. Kun valmentaja on asettanut viikolle harjoitustavoitteita, Targets, selviää pylväistä missä kohtaa tavoitetta ollaan menossa. Suunnittele, aseta tavoite ja seuraa tavoitteen toteutumista – tämä kaikki helposti ja nopeasti.

Yhdellä silmäyksellä valmentaja saa selville viimeisen treenin ydinasiat: pallokosketukset, liikeanalyysin ja vertailun aikaisempiin harjoituksiin. Highlights kertoo kymmenen viimeisen treenin pelaajakohtaisista huippusuorituksista.

Player personal practises kertoo valmentajalle pelaajan tekemistä omatoimisista harjoitteista. Latest events on pikanäppäin suoraan kyseiseen harjoitukseen. Harjoitteen tarkempi analyysi tapahtuu statistics-sivulla.

Harjoituksen ja yksittäisen harjoitteen tarkempaa analyysiä

Xampion Coach’ssa voit vertailla tai analysoida niin kokonaista harjoitusta, eri harjoituksia keskenään, yksittäisen pelaajan suorituksia eri harjoituksissa tai yksittäistä harjoitetta (esimerkiksi 20 minuutin pienpeli) monella eri tapaa. Compare event on yhden harjoituksen analysointikohta. Compare activity on useamman harjoitteen vertailua eri pelaajien välillä. Compare player on yksittäisen pelaajan vertailupaikka eri harjoitusten välillä.

Yhtenä erinomaisena ominaisuutena Coach’ssa on mahdollisuus jakaa kokonainen harjoite pienempiin osiin. Osan pituus voi olla mikä tahansa, sillä valinta tehdään maalaamalla treenistä muodostetusta graafista haluttu osa. Harjoitetta voi siis analysoida 5, 20 tai 45 minuutin jaksossa, valitset itse. Nämä osat voi tallentaa, nimetä harjoitteen mukaan ja vertailla muihin harjoitteisiin. Tämä lisää harjoitteiden vaikuttavuuden ymmärrystä ja kehittää valmentajan osaamista.

Mitä pienpelissä oikein tapahtui – faktaa harjoitteen tehosta 

Valmentajasovelluksen avulla valmentaja voi vertailla harjoitteen tehokkuutta useasta eri näkökulmasta. Kuinka monta kertaa Matti treenissä syötti? Se selviää koko harjoituksen tai valitun osan kohdalla helposti. Monipuolinen pallokosketusten ja liikkeen analyysi antaa valmentajalle sellaista pelaajakohtaista sekä joukkueen tekemisen tietoa, jota ei aikaisemmin ole ollut käytössä.

Pelaaja X on liikkunut pienpelissä 1750 m ja ollut korkean intensiteetin tehoalueella 25 sekuntia, kun pelaaja Y liikkunut 1250 m ja ollut korkean intensiteetin alueella 10 sekuntia, niin harjoitus on vaikuttanut pelaajiin eri tavalla. Pelaajan kehittymistä halutussa ominaisuudessa, voi todentaa vertailemalla saman harjoitetyypin eri harjoituskertoja. Kun pelaajan korkean intensiteetin juoksujen määrä samassa 6v6 pienpelissä on kuukauden aikana kasvanut, on pelaaja tässä ominaisuudessa myös todennäköisesti kehittynyt.

Kokonaisen harjoituksen tai yksittäisen harjoitteen vaikuttavuuden arvioinnissa valmentaja voi käyttää joukkueen lukuja, valitun pelaajaryhmän arvoja tai yksittäisen pelaajan dataa. Ominaisuuden kehittyminen ei ole enää ”mutua”, vaan muuttuu faktaksi.

Valmentajan osaamisen kehittämistä

Vastasiko treeni sitä mitä haluttiin? Miten harjoitetta voi tehostaa? Miten treeniä kannattaa muuttaa, jotta se vastaisi paremmin tavoitetta? Xampion antaa keinot analysoida treeniä myös valmennuksellisesta näkökulmasta. Valmentaja saa faktat harjoitteessa tapahtuneista asioista ja voi vertailla eri treenejä usealla eri tavalla. Toteuttamalla sama harjoite kahdella eri pelaajamäärällä 4v4 ja 6v6, voi vertailla kosketusten määrän muutosta tai liikemäärän ja intensiteetin eroja. Toteuttamalla sama harjoite eri kokoisilla alueilla (15m x 20m, toisella kertaa 20m x 30m ja kolmannella kerralla 25m x 40m) voi vertailla syöttöjen kovuuden muutosta, juoksujen keston eroja tai sprinttien määrän muutosta. Erot ovat hämmästyttävän isoja ja niillä on selkeä vaikutus opittavaan asiaan, tai vaikuttavuuteen. Esimerkiksi alueen koon muutoksen vaikutus syöttöjen kovuuteen ja korkean intensiteetin liikemäärään on merkittävä.

Yli 80% intensiteetillä tehtävät suoritukset ovat jalkapallossa erittäin tärkeitä. Xampion kertoo milloin ne syntyvät, missä harjoitteessa, kuka tälle tasolle pääsee ja kuinka monta sekuntia siellä ollaan. Taas kerran mutu muuttuu faktaksi. Samalla kehittyy pelaaja ja analysoinnin avulla myös valmentaja.

Koneelta treenikentälle

Data on nyt valmentajalla koneella ja pelaajalla omassa puhelimessa. Miten homma saadaan toiminnaksi kentälle? Valmentajan oman osaamisen kehittymistä käytiin jo edellä läpi. Pelaajan auttaminen ja kehittyminen on kuitenkin se juttu. Tässä yksi toimintapa kaikille junnuvalmentajille.

Pelaaja tarvitsee valmentajalta vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun. Perusteluna toimivat Xampionin tulokset, jotka kertovat, että pallokosketuksista 85% tapahtuu vahvemmalla jalalla ja heikompaa jalkaa käytetään lähinnä haltuunottoihin. Valmentaja antaa treenin, jossa heikommalla jalalla tehdään 300 syöttöä. Linkki ja viesti lähtee pelaajalle valmentajasovelluksen kautta. Mistä tiedät, onko pelaaja treenin tehnyt? Xampion kertoo myös omatoimiset harjoitukset (Player personal practises). Voit siis tarkistaa, onko pelaaja tehnyt treenin. Pelaaja treenaa, valmentaja kommentoi ja antaa vinkkejä. Yhdeksän viikon ajan, kolme kertaa viikossa 300 syöttöä ja pelaaja on antanut heikommalla jalalla 9 x 3 x 300 = 8 100 syöttöä. Todennäköisesti heikomman jalan syöttötaito on kehittynyt. Näin se data siirtyy koneelta treenikentälle ja pelaajan taitoihin. Kun pelaaja oppii lisää, hän todennäköisesti kehittyy, kokee onnistumisen iloa ja motivoituu treenaamaan yhä enemmän – tulee paremmaksi futariksi.

Xampion Coach on nyt beta-vaiheessa ja tarjoamme sen maksutta käyttöön kaikille kiinnostuneille elokuun 2019 loppuun saakka. Jos haluat tutustua Xampion Coach’iin, ota yhteys sales@xampion.com.

Käy myös tutustumassa Xampion Coach demoon osoitteessa coach.xampion.com!